Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Nasjonal Ungdata-rapport 2020
Nasjonal Ungdata-rapport 2020

Undersøkelsen ble gjennomført før pandemien slo til med full kraft. Resultatene viser ingen økning i psykiske helseplager, ungdomskriminaliteten flater ut, men færre trives på skolen. 

Oppvekstprofiler 2020
Oppvekstprofiler 2020

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Les mer på forebygging.no

"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!
"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Film fra GATENÆR 2020
Film fra GATENÆR 2020

Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var "Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" Se film fra konferansen på forebygging.no.

Våre ansatte er tilgjengelige for råd, veiledning og nettundervisning! Vi nås på e-post, og telefon, og kan ha møter/opplæringer på Teams, Skype og andre plattformer. 

E-post KoRus-Nord: post@korusnord.no
E-post forebygging.no: post@forebygging.no

Kontaktinformasjon til hver enkelt ansatt: Om oss

Kurs og konferanser
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
30. september 2020
Webinar
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune - Webinar
30. september 2020
Digitalt kurs
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
1. oktober 2020
Webinar
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
7. oktober 2020
Webinar
Te ka slags nøtte? 2020 - Webinar
14. oktober 2020
Webinar
Tidlig inn - Brønnøy, Sømna og Vega
27. oktober 2020
Brønnøysund
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune - Webinar
29. oktober 2020
Digitalt kurs
Tilbud på forespørsel Alle tilbud på forespørsel
Barn som pårørende
2-6 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid I (BTS) - Introduksjonsmøte
2-3 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid II (BTS/BTI) - Arbeidsseminar
2-3 timer
Bruk av AUDIT og DUDIT
2-3 timer, kan tilpasses den enkelte forespørsel
BrukerPlan – gjennomgang av resultater etter kartlegging i kommunen
2 timer
BrukerPlan – opplæring i kartleggingsverktøy for kommunen
ca 2 timer
Introduksjon til FIT (Feedbackinformerte tjenester)
2 timer
Kommunalt forebyggingsarbeid av medfødte russkader. Hvorfor og hvordan kan det gjøres?
Omfang: 3 – 6 timer, dette kan tilpasses den enkel
Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse - hvordan komme i gang?
2 - 6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Overdose - lokalt forebyggende arbeid
2-6 timer
Recovery - hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen?
3-6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Rusforebygging i arbeidslivet
2 - 6 timer
Ungdata - Veiledning i gjennomføring og bruk av resultatene i folkehelsearbeidet
Etter avtale
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Avtales nærmere
Side av Last ned dokument
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1u707t
(Skriv inn koden over.)