KorusNord

Te ka slags nøtte? 2018


Oppstart:
10. oktober 2018
Påmeldingsfrist:
21. august 2018
Varighet:
2 dager
Sted:
Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

I oktober er det igjen klart for høstens vakreste eventyr, konferansen "Te ka slags nøtte?" Konferansen arrangeres i Narvik for 18. gang, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk. Årets konferanse spenner vidt og bredt, se program under fanen "Program". 

Mange har allerede meldt seg på, og vi forventer fulle hus! Dato for konferansen er 10.-11. oktober, og påmeldingsfristen er 21. august.

Alle kommuner i Nord-Norge er sikret plass til minst to deltakere (ved påmelding innen 20. juni).

KoRus-Nord ønsker velkommen til årets "Te ka slags nøtte?" !

 

Onsdag 10. oktober 2018

Hva sier Ungdata om norsk ungdom – og hvordan bruke resultatene lokalt?
v/seniorforsker og leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken, NOVA/OsloMet

Ungdom, rus og psykisk helse 
Enkelte barn og unge er mer utsatt for å kunne utvikle rusproblemer. Hva er risikofaktorer og beskyttende faktorer for disse?
v/psykolog/forsker Ove Heradstveit, Uni Research/RKBU vest

Barn og unge som er pårørende
Hva vet vi og hva kan vi gjøre?
v/PhD/seniorforsker Marianne V. Trondsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning og leder for BarnsBeste

Den besværlige implementeringen
Om utfordringer og muligheter når Pårørendeveilederen skal iverksettes i kommunene.
v/professor i statsvitenskap Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø .

Parallelle sesjoner
Paralelle sesjoner 10. oktober er fortsatt under avklaring.

 

Torsdag 11. oktober

De uoppdagede
Barn født med russkader er en tidlig intervensjonsgruppe som ofte blir oversett. 
v/psykolog Gro Christine Christensen Løhaugen og professor Jon Skranes,
Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader

Overdoseforebygging i fremtiden – hva trengs? 
v/seniorrådgiver Martin Blindheim, Helsedirektoratet

Tryggere bruk av rusmidler
v/seniorforsker Jørgen G. Bramness, dr.med. spesialist i psykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP)

Erfaringskunnskap inn i tjenestene
Fallgruver, styrker og utfordringer.
v/faglig rådgiver Petter Dahle, NAPHA

På like vilkår?
Om ansatte med brukererfaring i tjenestene.
v/daglig leder Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

 

Programmet kan bli endret.

Alle kommuner er sikret to plasser ved påmelding innen 20. juni. Hvis kommunen vil endre på hvem som skal delta fra kommunen, må de gi KoRus skriftlig beskjed.
Ved stor pågang vil vi sette et maks antall påmeldte pr kommune.

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 3 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67310Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: h65n42
(Skriv inn koden over.)