Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk MINT Forum 2018

Varighet:
5.-6.9.2018
Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
30. mai 2018
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
<juni 2021>
mationtofr
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Nordisk MINT Forum - 5. og 6. september 2018

Nordisk MINT Forum vil, i 2018, arrangeres i ville vakre Lofoten i Nord-Norge, på Thon Hotel Lofoten i Svolvær.

I forkant av MINT-forumet vil det være en åpen workshop den 4. september med Tom Barth og Christina Näsholm, med tittel - "Relasjon, motivasjon, tillit" - Workshopen vil være åpen, også for de som ikke er MINT-medlemmer. Denne har egen påmelding.

Vi gleder oss til å møtes, og gjennom presentasjoner, diskusjoner, feedback og samvære - å dele tanker og erfaringer om MI, og hvordan vi presenterer MI for andre. Deling har alltid vært en sentral verdi i MINT. Det er en aktivitet som fremmer utvikling, både for den som deler og de som mottar. Deler av konferansen vil bli filmet.

Påmelding!
Systemet krever et 8-siffer mobilnummer. For svenske og danske deltakere kan dere bruke det siste sifferet i områdetnummeret pluss de resterende 7 nummrene.  Eks: 055-999 99 99 blir da : 59999999  
Nummeret blir brukt som ID og ikke til kommunikasjon.
Når det gjelder postnr kan dere bruke : 8500

Kontakter på KoRus-Nord for Nordisk MINT-forum 2018:
Turi Enoksen, turi.enoksen@korusnord.no / Tlf: 76 96 73 19 / Mob: 41544169
Liv Salen, liv.salen@korusnord.no / Tlf: 76 96 73 14 / Mob: 91108698

 

 Nærmere informasjon om Paralellsesjonene:

A: Solveig Storbekken og Nina Andresen "Creating imaginative learning"
Creating Imaginative Learning (CIL) - en "hjernevennlig" tilnærming for å skape gode læreprosesser som MI-trener. Har du lyst på noen ideer til hvordan du kan utvikle MI-opplæringen din, til å bli mer allsidig og hjernevennlig? Workshopen bygger på et to dagers seminar som ble holdt av Fiona Clarke og Jane Groves i forbindelse med MINT Forum i Malahide 2017, og il gi en liten smakebit på fem sentrale prisipper i CIL, og "hjernevennlig" læring som kan anvendes i MI-opplæring. Vi vil dele noen praktiske verktøy som umiddelbart kan brukes i kursopplæring, og eventuelt berike læringsmiljøet i et opplæringsforløp. Hjernevennlig læring er et uttrykk som beskriver en rekke opplæringsmetoder som bygger på forskning om hvordan vi lærer mest mulig effektivt. Metodene er basert på forståelse av hjernens nevrovitenskap, og om hvordan hukommelse utvikles og læring understøttes. Det oppfordres til å lære gjennom alle sansene, og inkorporerer forståelsen av hvordan følelser spiller inn i forhold til læring og hukommelse. Tilnærmingen er deltakersentrert, og er basert på troen på at alle har ressurser og potensiale til å bli eksellente læringstilretteleggere. CIL anerkjenner også at læring skjer på mange nivåer, og selv om kunnskap og ferdigheter er viktig, er holdninger, verdier og identitet det grunnleggende for å skape vellykket og langvarig forandring.

B: Otto Meijer og Tobias Sandberg: "Med fokus på nya mål och nya beteenden"
Innehåll:
Tycker du som vi:

  • att det ibland kan vara svårt att formulera ett tydligt målbeteende
  • att vi ibland missar målbeteende-delen i våra utbildingar
  • att vi ibland blandar ihop fokus, mål och målbeteende
  • att vi har svårt att lära ut målbeteende till våra deltagare

Vi vil tillsammans med er utforska hur vi kan arbeta med temat "Målbeteende" och fokus på olika nivåer av MI-utbildingar och hur vi själve kan bli säkrare i de delarna av samtalet.

Under workshopen kommer vi att arbeta interaktivt med gruppen genom att: Tillföra teori och lyssna på ett exempel ut ett samtal. Utifrån samtal guida oss fram till vad som skulle kunna vara fokus i samtalet, hur vi kan formulera målbeteende och hur det påverkar förändringspratet i samtalet. Vi tänker också under workshopen att försöka reda ut, dels utfrån MITI 4.2, men också utifrån ett pragmatiskt utbildarperspektiv, hur vi på ett mer hjälpsamt vis kan formulera tydliga målbeteenden och använda oss av MITI 4.2 som ett pedagogiskt redskap.

Bidragsytere:

Lisa Forsberg är fd kodare och kodarutbildare vid MIC Lab och MINT-medlem sedan 2011. Hon är för närvarande British Academy Postdoctoral Fellow vid University of Oxford och forskar där i etik, bl a med avseende på behandlingsinterventioner som MI.

Kristoffer Edlund är leg psykolog på Feelgood företagshälsovård och arbetar främst med grupp- ochorganisationsuteckling, samt den interna tjänsteutvecklingen. Han ansvarar för implementering av MI i Feelgood.

Hans Wickström är psykolog och jägmästare med eget företag i Göteborg. Jobbar med utbilding, handledning och forskning, främst kopplat till tillämpning av MI inom en naturvetenskaplig yrkeskontext, men även inom de traditionella yrkesområdena. Jobbar också med KBT för privata klienter.

Magnus Johansson, socionom och doktorand. Arbetar även med patienter från mottagningen för Alkohol och hälsa.

Ann-Sofie Johansson, socionom. Arbetar även med MI-utbilding.

Lise-Lott Natalia Sahlberg, socionom. Arbetar även med MI-utbilding, handledning och konsultation.

Rosette Lind, beteendevetare. Arbetar även med MI-utbilding samt patienter från mottagningen för Alkohol och hälsa.

Nina Elin Andresen, psykologspesialist. Driver med MI-opplæring i Norge. Jobber mye med implementering av MI i organisasjoner og i kommuner. Anvender MI i klinisk arbeid med pasienter med ruslidelser og psykiske vansker, samt i veiledning individuelt og i grupper av annet helsepersonell.

Lars Forsberg, har lett MIC Lab, först på universitetet och sedan etablerat for företag. MIC Lab erbjuder kvalitetssäker analys av MI för effektiv inllärning och vidmakthållande av MI.

Tobias Sandberg har varit medlem i MINT sedan 2011, arbetar bl.a. med MI-utbildingar, handledning och implementering.

Otto Meijer har varit medlem i MINT sedan 2011, arbetar bl.a. med MI-utbildningar, handledning och implementering.

Anette Søgaard Nielsen, Cand. Phil. PhD, lektor. Arbejder med forskning i behandling for alkoholproblemer, og i den forbindelse også med MI og koding af MI-samtaler. Anette er særligt optaget af implementering.

Tom Barth, psykologspesialist. Selvstendig virksomhet. Arbeider med MI-kurs og opplæring i Norge og internasjonalt. Dessuten veiledning og private pasienter i Bergen. 

Brita Leivestad, Klinisk sosionom og Gruppeanalytiker. Jobber i TSB, poliklinikk med pasienter, og underviser i MI.

Marit Markestad, Spesialsykepleier, master i psykososialt arbeid, rus, selvmord, vold og traumer. Jobber i TSB, pliklinikk med pasiener. Underviser i MI og er ansatt som veileder og koder ved MI-analyse, KoRus-Vest, Bergen.

Solveig Storbækken, barneverspedagog med maser i helse- og sosialfag. Driver med MI-opplæring i Norge. Arbeider mye med implementering av MI i organisasjoner og kommuner, samt veiledningsgrupper.

 

 

Onsdag 5/9:

0900 - 
Velkommen til Nordisk MINT-forum v/Turi Enoksen, KoRus-Nord

Presentasjon av styret for MINT-Nordic

0915 - 1015
Workshop, Lars Forsberg: MITI 4- de globale skalaene. Kort introduksjon og øving

1000 - 1015
Pause

1015 - 1100
Åpent  Tips/demonstrasjon - øvelser relatert til globale skårer. Innholdet vil bygge på materiale og bidrag fra deltakerne

1100 - 1200
Symposium, Anette Søgård Nielsen, i samarbeid med Lars Forsberg, Nina Andresen og Solveig Storbækken

Ligger lykken i kodinger? Hvordan bruger vi kodinger i dag og bruger vi dem klogt?
Dette symposium vil drøfte effekten af kodinger, og hvordan kodinger bliver brugt, om de gør en forskel, om man kan se en forskel/udvikling, hvis man løbende får feedback på/kodet sine samtaler? Eller er det måske sådan, at folk kun bruger kodinger indtil "de føler sig gode nok" og derefter holder op? Hvordan bruger vi i det hele taget kodinger?


1200 - 1300
Lunsj

1300 - 1345
Åpent: "Bay and sell" - MI-øvelser og treningstips fra deltakere

1345 - 1415
Forelesning, Marit Markestad og Brita Leivestad: MI i gruppe - dynamikken i gruppe ved bruk av MI - basert på egne erfaringer

1415 - 1430
Pause

1430 - 1600
Parallelle workshops:
A. "Creative imaginative learning" - Solveig Storbækken og Nina Andresen
B. "Med fokus på nya mål och nya beteenden" - Otto Meijer og Tobias Sandberg

 

Torsdag 6/9:

0900 - Seminar : MI og etiske problemstillinger

Tom Barth: 10 min
Kort oversiktlig innledning

Lisa Forsberg: 40 min
Generelt om etikk i behandlingsarbeid. Spesielt om etikk og MI intervensjoner

Anette Søgaard Nielsen: 15 min
Etiske dilemmaer i forhold til MI og ledelse

Lars Forsberg: 15 min
Etikk og kvalitetssikring av MI

1030 - 1045
Pause

1045 - 1145
Kristoffer Edlund og Hans Wickström:

Hjälp oss att tänkakring etiska utmaningar! I denna interaktiva workshop tar vi del av fallbeskrivningar hämtade från verkligheten och från tänkbara situasjoner. Fallen berör främst utbildingsuppdrag. I grupper diskuterar vi vad som är rimligt och oacceptabelt, lämpligt och olämpligt.

1145 - 1245
Lunsj

1245 -1330
Magnus Johansson, Ann-Sofie Johansson, Lise-Lott Natalia Sahlberg og Rosette Lind: Etik och MI på nätet. Workshop

Vi arbetar alla på Stödsenheten, Beroendecentrum Stockholm med webbaserat stöd för personer med alkohol eller drogproblem och deras anhöriga. Verksamheten arbetar med sidorna : www.alkoholhjalpen.se -www.anhorigstödet.se -www.cannabishjalpen.se  - www.droghjalpen.se

1330 - 1415
Paneldebatt
Ordstyrer Tom Barth
Deltakere: Lisa Forsberg, Anette Søgaard Nielsen og Ann-Heidi Nebb

1415 
Christina Näsholm, leder MINT Nordic
Kort orientering: Sertifiseringsprosessene i MINT inc. "Practitioner certification" - "Trainer certification"

1430 Avslutning (avslutningstidspunkt fastsatt for å rekke flyavganger)

Overnatting på Thon Hotel Svolvær  http://www.thonhotels.no/lofoten

Reise og overnatting dekkes av deltakerne selv. Hotell inkl.frokost kr.1.395,-per natt.

Reisetider pr. idag: til Lofoten og Svolvær, kan du reise med fly til Bodø, og videre med Widerøe småfly til Svolvær. Daglige flyavganger fra Bodø til Svolvær (kl. 06.30 , 08.00, 12.35, 14.50, 19.20 og 20.50) eller fly til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og buss (3 t) videre til Svolvær.  Du kan også reise med Hurtigruten https://www.hurtigruten.no fra Bodø, Tromsø eller Harstad, til Svolvær.

Alternativer til retur: Buss fra Svolvær kl. 15.15 til Hastad/Narvik Evenes og fly videre til Oslo, SAS kl. 17.55 - Norwegian kl. 20.05. Eller du kan reise fra Svolvær til Bodø kl. 18.30, kl.20.00.

Det går fly fra Bodø til Oslo kl. 19.20 og kl. 20.50.

Vi inviterer de som ønsker det til middag og billedspill, den 5. september. Dette vil koste ca. kr. 785,- pr. person (prisen inkluderer også buss). Faktura vil bli sendt ut etter påmeldingsfrist. Middagen vil arrangeres på Fiskekrogen restaurant i Henningsvær  http//www.fiskekrogen.no/ . Billedspillet viser Lofotens historie, kunst og kultur. Hvis du ønsker å delta, krysser du av på påmeldingsskjemaet. 

Besøk på Galleri Lofoten Hus i Henningsvær. Norges største kunstsamling av nordnorske malerier  http://www.galleri-lofoten.no/nb/

For de som ønsker å se mer av Lofoten anbefales vi nettsiden https://www.visitlofoten.com/ 

Har du spørsmål om påmeldingen, kan følgende kontaktes:

Turi Enoksen - 769 67319 - 41544169 - turi.enoksen@korusnord.no
Liv Salen - 769 67314 - 91108698 - liv.salen@korusnord.no

Ingen kursavgift.

NB! 

Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Vennligst gi beskjed hvis du likevel ikke kan komme: post@korusnord.no​

Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: n78vvg
(Skriv inn koden over.)