Fagseminar vold i nære relasjoner


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
1. september 2015
Sted:
Høgskolen i Narvik - HiN, Auditorium 1, Narvik
Målgruppe:
Ansatte som jobber med barn og familier i kommuner og spesialisthelsetjeneste, samt politi og Høgskolen i Narvik.
Arrangør:
Narvik kommune, KoRus-Nord og regionalt opplæringsteam Tidlig inn
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Vold ødelegger trygghet og er svært skadelig for barn. På tross av at fagfolk kjenner til de store skadevirkninger vold kan ha på barn, er det få som systematisk spør voksne og barn om vold og andre belastende livshendelser.

Denne fagdagen skal være med på å holde fokus, oppmerksomhet og bevissthet rundt barn som opplever vold. Hovedmålet er at kunnskapen som formidles på denne fagdagen skal føre til at fagfolk i større grad skal spørre om vold og andre belastende livshendelser.

Fagdagen har 2 deler. Først del (kl. 9:00 - 12: 00) er åpen for alle som jobber med barn og familier, samt studenter ved høgskole og fagskole. Andre del (kl. 13:00 – 15:00) er forbeholdt ansatte i kommunene Narvik og Tysfjord.

 

Del 1 (kl. 9:00 – 12:00) Fagseminar: Vold i nære relasjoner og utviklingspsykologi - en tverrfaglig tilnærming

Foreleser på fagseminaret er psykologspesialist Didrik Hægeland. Han er en særdeles dyktig foreleser og han formidler et vanskelig fagstoff på en engasjerende måte. Hægeland har jobbet med voldsutøvere og personer som har vært utsatt for vold. I forelesninger klarer han å formidle både utøvers og utsattes opplevelser, og spesielt hvordan det er å være barn i en familie med vold. Dette seminaret er åpent for alle.

 

Del 2 (kl. 13:00 – 15:00) Tidlig inn - internt arbeidsseminar for kommunene Narvik og Tysfjord

Dette er et internt arbeidsseminar for kommunene Narvik og Tysfjord, som del av opplæringsprogrammet Tidlig inn. Målgruppen er helsesøstre, jordmødre, helsestasjonsleger, samt representanter fra barnevern, PPT, Rus- og psykiatritjeneste og andre som jobber med barn og familier i kommunene. Arbeidsseminaret ledes av RVTS v/Jens Salamonsen og Ole Lillevik.

Ansatte i Narvik og Tysfjord kommune er garantert plass på hele kursdagen. 

09:00 – 09:15
Velkommen ved Narvik kommune

9:15 - 10:00
Didrik Hægeland: "Vold i nære relasjoner og utviklingspsykologi - en tverrfaglig tilnærming "

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:00
Didrik Hægeland fortsetter

11:00 - 11:15 Pause

11:15 - 11:45
Didrik Hægeland fortsetter

11:45 – 12:00
Nettkurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, ved Jens Salamonsen, RVTS Nord

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 15:00
Arbeidsseminar for kommunene Narvik og Tysfjord, som siste del av opplæringsprogrammet Tidlig inn

/PageFiles/253/didrik.jpg
Didrik Hægeland har tidligere vært leder for Alternativ til Vold i Drammen, og jobber nå ved Lovisenberg  DPS. Han veileder barnevernstjenester i forhold til vold i nære relasjoner, og er ellers mye brukt som foreleser om vold, omsorgssvikt og traumatisk stress.

Det er ingen kursavgift. Det er muligheter til å kjøpe lunsj i kantina. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 48jb27
(Skriv inn koden over.)