Tidlig inn
Hva er Tidlig inn?

Opplæringsprogrammet Tidlig inn er et tilbud om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Det gis opplæring i konkrete verktøy og samtalemetodikk, og anbefalinger knyttet til tverrsektoriell samhandling i oppfølgningen. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Ved siden av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere øvelser for å styrke den enkeltes ferdigheter og opplevelse av mestring. Det legges også opp til veiledning og erfaringsutveksling.

Det er ofte vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familie-direktoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og - metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp.

Hvorfor delta i opplæringsprogrammet Tidlig inn?

Målet med programmet er at deltakerne skal få

  • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
  • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
  • Kunnskap om hva du kan gjøre, og hvem du skal henvende deg til, og hvilke(n) instans(er) som er de(n) riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna
Hvordan gjennomføres Tidlig inn?

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Opplæringen gjennomføres lokalt, gjerne med flere kommuner samlet. Dagene gjennomføres av regionalt opplæringsteam i samarbeid med kommunen. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementeringsperioden etter opplæringen. Kommunen beslutter hvilke verktøy som ønskes implementert.

Kommunen står som praktisk arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, eventuelt lokaliteter og lunsj). Det er ingen deltakeravgift.

Før oppstart av programmet inngås kontrakt mellom kommunen og KoRus-Nord.

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved Anne.Kristine.Berthelsen@korusnord.no, eller mikael.aagaard@korusnord.no for mer informasjon

Sist endret 16.aug 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 558ui6
(Skriv inn koden over.)