Eldre, alkohol og legemidler

Framtidas eldrebølge har de siste par årene blitt møtt med økt interesse blant Europas politikere og fagfolk. I Norge vil hver 5. nordmann om et par tiår være over 65 år, og antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder og lavere fødselstall.   

Dagens eldre har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer alkoholpositivt syn enn for eksempel sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtida. 

Eldre er en målgruppe for tidlig intervensjon i forhold til alkohol og legemidler. Det er ikke slik at eldre bruker mere alkohol enn befolkningen for øvrig, og de fleste bruker mindre alkohol ved økende alder. Likevel har alkoholkonsumet blant de eldste økt de seinere årene. Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol, noe som skyldes fysiologiske faktorer i aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler koblet med alkoholbruk. Eldre som gruppe bruker mere legemidler enn resten av befolkningen.Ulike faser i livet, som overgang til pensjonisttilværelse, tap av livsledsager, endring i fysisk og psykisk helsetilstand kan medføre risiko for et forhøyet alkoholforbruk. 

Ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Kari.Hjertholm.Danielsen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om Eldre, alkohol og legemidler i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 08.mar 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 638v8s
(Skriv inn koden over.)