Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Bedre tverrfaglig samhandling
Hva er BTS?

Bedre tverrfaglig samhandling (BTS)

BTI er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre tverrfaglige innsats i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Hensikten med BTS-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte. Målgruppe for BTS er ansatte i kommunene som jobber med gravide, barn, unge og familier. BTS bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. BTS-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

BTS-modellen består av en grunnmodell, handlingsveileder, verktøy og ansattes kompetanse – både om systemet BTS og det faglige innholdet i prosessene. Grunnmodellen i BTS er egnet til å beskrive prinsipielle strategier for kommunens arbeid. Modellens handlingsveiledere er på sin side egnet til å utforme og samordne konkrete rutiner, aktiviteter og tiltak. Modellens verktøy består av maler, skjemaer, veiledninger og stafettlogg som brukes på de ulike nivåene i strukturen.

Modellen er utviklet i Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 8 nøkkelkommunner utviklet modellen til norske forhold. I vår region har Tromsø kommune vært med i dette utviklingsarbeidet. Les mer om de 8 nøkkelkommunene her http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/BTI-arbeid-i-Norge/

BTS-modellen er nå en tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets kommuner og det er knyttet en nasjonal nettressurs til BTS.  På http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/ kan du lese mer om hva BTS er, samt gå dypere inn i tekst som sier noe om hvorfor dette arbeidet er viktig. 

Samordning av tilskudd

Helsedirektoratet og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet arbeider med å samordne de tidligere tilskuddsordningene «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) under Helsedirektoratet og «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (Modellutvikling) under Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet. Den nye tilskuddsordningen vil ha felles regelverk. Tilskuddsordningen kunngjøres på Helsedirektoratets og Barne, - ungdoms- og familiedirektoratets nettsider våren/sommeren 2018.  

Bruk av modellen

Dersom din kommune ønsker å starte opp med BTS eller ønsker mer informasjon om modellen ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Linda Johnsen linda.johnsen@korusnord.no , Kari Hjertholm Danielsen, kari.danielsen@korusnord.no eller Trude Aalmen trude.aalmen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om BTS i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 21.nov 2019

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 61gm5r
(Skriv inn koden over.)