Bedre tverrfaglig innsats
Hva er BTI?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell utviklet av Socialstyrelsen i Danmark i samarbeid med en rekke danske kommuner, regioner og organisasjoner. Målsettingen med modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd, rettet mot barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.

BTI-modellen beskriver metoder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og inneholder verktøy for identifisering av ulike problemstillinger hos barn og unge. I tillegg beskriver modellen hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer, avhengig av innsatsens omfang, antall tjenester og instanser som er involvert. Samarbeidsstrukturen er basert på at en aktør, »Stafettholderen», er ansvarlig for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet, og for å dokumentere samarbeidet i en «Stafettlogg». Stafettloggen vil følge barnet gjennom barnehage/skoleforløpet å sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Alle som jobber direkte eller indirekte med barn, unge og familier skal kunne bruke modellen.

Modellen bidrar til:

  • Tidlig involvering av barn/ungdom/familie
  • Bedre samordnede tjenester
  • Foreldreinvolvering

Modellen er utviklet i Danmark. Utviklingen og tilpasningen av BTI til norske forhold har pågått fra 2012 – 2016. I utviklingsperioden har 8 prosjektkommuner arbeidet med å utvikle modellen sammen med Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene på rusområdet. I vår region er Tromsø kommune med i dette utviklingsarbeidet. Målet er at det i løpet av 2016 skal være en tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets kommuner. Arbeidet med modellen er en oppfølging av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742). Helsedirektoratet har knyttet en tilskuddsordning opp mot arbeid med BTI-modellen.

Bruk av modellen

Ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Linda.Johnsen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om BTI i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 10.nov 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 67hd2m
(Skriv inn koden over.)