Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Barn i rusfamilier
Hva er Barn i rusfamilier?

Barn i rusfamilier er et undervisnings- og veiledningsprogram, som setter fokus på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp. Dette for å forebygge og begrense skadevirkninger. Kjernemålgruppen er ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, PP-tjenesten og barnevernet. Målet er å heve kompetansen om tidlig identifikasjon, og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge. Gjennom BIR (Barn i rusfamilier) ønsker man å øke kunnskapen om rusmiddelproblemer i et barne- og familieperspektiv, hvilke konsekvenser dette har for barna og bidra til økt handlingskompetansen hos kjernemålgruppen.

Kommuner som deltar i “Barn i Rusfamilier- tidlig intervensjon” får tilbud om kompetanseheving innen temaene:

  • Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen?
  • Taushetsplikt for deg som jobber med barn. Muligheter og begrensninger
  • Å bli bevisst egne barrierer – hvorfor er dette så vanskelig?
  • Roller og mandat. Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring
  • Å samtale med barn
  • Den nødvendige samtalen – hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn
Hvordan gjennomføres Barn i rusfamilier?

Prosjektperioden er 1 ½ - 2 år. Alle kursdagene er første halvår.

For alle deltakerne:

Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager, og inneholder temaer som barrierer, roller, mandat samtaler med barn og samtaler med foreldre. Dagene er en blanding av forelesing og øvelse i grupper.

For kommunenes ressurs/prosjektgrupper:

Hver kommune nedsetter en ressursgruppe/prosjektgruppe som har et ansvar for spredning av verktøy, støtte/veiledning, struktur/rutine arbeid i egen kommune og implementere satsingen i kommunen. Ressursgruppen/prosjektgruppen tilbys en egen samling på to dager med tema spredning, implementering og erfaringsutveksling.

Det blir avholdt veiledningsmøter i den enkelte kommune, om hvordan nøkkelpersoner kan videreformidle kunnskap til kollegaer og utvikle gode rutiner.

Ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Liv.Salen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om Barn i rusfamilier til høyre på denne siden. 

Sist endret 11.aug 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: x1j8xv
(Skriv inn koden over.)