Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr å kunne oppdage og handle så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig innsats inkluderer både forebyggende og helsefremmende tenkemåter og konkrete innsatser. Formålet med innsatsene er å yte best mulig hjelp, tidligst mulig. En grunntanke er å hindre at begynnende problemer får vokse seg store og dermed bli vanskeligere å håndtere. Innsatsene kan iverksettes tidlig i livet, eller tidlig i en negativ utviklingsprosess. Tidlig innsats innebærer også å styrke den enkeltes mestring og motstandskraft mot problemutvikling. 

I arbeid med tidlig innsats rettes gjerne fokus mot å styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer. Risiko- og beskyttende faktorer kan være knyttet til individet, familien, barnehage/skolen, lokalsamfunnet og andre institusjoner. Det er god kunnskapsmessig støtte for at tidlig innsats er en hensiktsmessig strategi, både for individer, for grupper og på et samfunnsøkonomisk nivå.

Dersom vi ikke fanger opp spesielt barn og unge med begynnende problemutvikling, kan det få store negative konsekvenser for barnets utviklingsmuligheter - både i barndom og voksenliv. Det er derfor avgjørende at fagfolk er oppmerksomme på tegn og signaler på mistrivsel og problemutvikling. Tidlig innsats inkluderer derfor også å styrke tverrfaglig samarbeid og utvikling av gode rutiner i og mellom tjenester, og en profesjonell håndtering av lovverket knyttet til meldingsplikt.

Helsedirektoratets langsiktige satsing på tidlig innsats er et viktig utgangspunkt for KORUS Nord sitt arbeid på dette området. KORUS Nord tilbyr kommuner støtte til tidlig innsats gjennom hjelp til kartlegging av kompetansebehov og kompetanseheving rettet mot begynnende rusproblematikk blant ungdom, gravide og voksne.

Her finner du våre tilbud innen fagområdet tidlig intervensjon:

Endret dato: 23.09.2021
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 056y5h
(Skriv inn koden over.)