Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr å handle så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig innsats inkluderer både forebyggende og helsefremmende tenkemåter og konkrete innsatser.  Formålet med innsatsene er å yte best mulig hjelp, tidligst mulig. En grunntanke er å hindre at begynnende problemer får vokse seg store og dermed bli vanskeligere å håndtere. Innsatsene kan iverksettes tidlig i livet og/eller tidlig i en negativ utviklingsprosess og/eller være helsefremmende innsatser som styrker den enkeltes mestring og motstandskraft mot problemutvikling. 

I arbeid med tidlig innsats rettes gjerne fokus mot å styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer. Risiko- og beskyttende faktorer kan være knyttet til individet, familien, barnehagen, skolen, lokalsamfunnet og andre institusjoner.  Det er god kunnskapsmessig støtte for at tidlig innsats er en hensiktsmessig strategi.

Det kan få store negative konsekvenser for barns utviklingsmuligheter - både i barndom og voksenliv - dersom det ikke reageres tidlig på begynnende problemutvikling.  Det er derfor avgjørende at fagfolk er oppmerksomme på tegn og signaler på mistrivsel og problemutvikling. Tidlig innsats inkluderer også tverrfaglig samarbeid og profesjonelles meldingsplikt.

Veilederen «Fra bekymring til handling» (2009) er ledd i Helsedirektoratets langsiktige satsing på tidlig innsats og er et viktig utgangspunkt for KoRus-Nord sitt arbeid på dette området. Veilederen viser bl.a. til tre elementer som er sentrale for å få tidlig innsats til å skje i praksis: Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage og gripe inn, og kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted. KoRus-Nord arbeider med å konkretisere anbefalingene i veilederen gjennom ulike strategier og satsinger rettet mot begynnende rusproblematikk blant ungdom, gravide og voksne.

Her finner du våre tilbud innen fagområdet tidlig intervensjon:

Endret dato: 21.11.2019
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 430i86
(Skriv inn koden over.)