Overdose - lokalt forebyggende arbeid
«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve»

Overdosedødsfall, eller «narkotikadødsfall», er et alvorlig folkehelseproblem globalt og nasjonalt. Norge ligger fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Med Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene framover og løfte fram områder som kan bidra til å møte utfordringene. Du kan lese mer om Nasjonal overdosestrategi her.   

Alle norske kommuner med overdoseutfordringer bør utarbeide egne handlingsplaner for å forebygge overdoser og overdosedødsfall og sette i verk andre relevante tiltak.
Det er i samarbeid med kommuner og andre sentrale aktører utarbeidet najonale faglige råd for Overdose - lokalt forebyggende arbeid som kan være til hjelp og inspirasjon i dette arbeidet. 

KORUS Nord kan på forespørsel bistå kommunen med kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdoser, herunder planlegging og gjennomføring av ulike tiltak i hht til de nasjonale faglige råd. 

Henvendelser vedrørende lokalt forebyggende arbeid knyttet overdoser kan rettes til elisabeth.nordmo@korusnord.no – mobil: 95 06 47 18

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 607786
(Skriv inn koden over.)