Kommunetorget.no/lokalt rusarbeid

Kommunetorget.no er en nasjonal veiledningstjeneste for planlegging og iverksettingav lokalt rus- og folkehelsearbeid. Gjennom praksiseksempler, fagartikler, filmer og kronikker tilbyr nettjenesten bistand i arbeidet for trygge og gode lokalsamfunn.

Kommunetorget.no retter seg til fagfolk og beslutningstakere i kommunene, og inneholder eksempler og fagstoff om

  • planprosesser som fremmer helse og motvirker sosiale forskjeller
  • veien fra «utfordring» til tiltak innen folkehelse- og rusrelatert arbeid
  • samordning og forankring av kommunens rus- og folkehelseinnsatser
  • systematisk arbeid med rusmiddelavhengige
  • gode medvirkningsprosesser
  • ansvarlig alkoholforvaltning og forebygging av utelivsrelatert vold

 Nettjenesten gir videre innblikk i

  • kommunal planlegging etter Plan- og bygningsloven
  • forankring av folkehelse i overordnede planer som Kommuneplan og Rusmiddelpolitisk handlingsplan
  • bruk av verktøyet Ansvarlig alkoholhåndtering

Ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved redaktør Oystein.Gravrok@korusnord.no for mer informasjon. 

Sist endret 08.jan 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 85h0hr
(Skriv inn koden over.)