Rusarbeid - oppfølging og behandling

KORUS skal bidra til å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Sentrene skal sikre ivaretakelse, oppbygging, implementering og formidling av kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse og tiltak, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. KORUS skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen blant annet innenfor oppfølging og behandling.

De kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette i tett samarbeid med en understøttende og mer oppsøkende, tilgjengelig og fleksibel spesialisthelsetjeneste. KORUS skal rette seg mot kommunale og statlige tjenester, og har et særlig ansvar for innsatser i kommunene.

Følg disse lenkene for oversikt over våre Kurs og konferanser og Tilbud på forespørsel

Her finner du mer informasjon om våre satsninger på området Rusarbeid - oppfølging og behandling:

Endret dato: 23.09.2021
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 16ph3f
(Skriv inn koden over.)