Publikasjoner på nettstedet

Spor

SPOR er KoRus-Nord sitt magasin for informasjon og fagformidling. I SPOR finner du hovedsaklig artikler fra Nordland, Troms og Finnmark.

Temaene spenner fra rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. Magasinet gis ut tre ganger i året, og har et opplag på 6000 eksemplarer.

Hvis du har tips til saker vi kan skrive om i SPOR, kontakt redaktør Carina.Kaljord@korusnord.no

Rusfag magasin

Rusfag Magasin er en årlig utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet. Magasinet inneholder intervjuer, portretter og reportasjestoff fra hele landet.

Redaksjonen i Rusfag består av representanter fra de syv sentrene. Carina Kaljord representerer KoRus-Nord. Redaktør er Hilde Evensen Holm KoRus-Sør. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om utsendelse, kommentarer til innhold eller annet!

Rusfag artikkelsamling

Rusfag Artikkelsamling er en årlig utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet.

Artikkelsamlingen inneholder fagartikler innen temaene rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Artiklene er i hovedsak produsert av fagfolk ved de ulike KoRus-ene.

Redaksjonen i Rusfag består av representanter fra de syv sentrene. Carina Kaljord representerer KoRus-Nord. Redaktør er Hilde Evensen Holm KoRus-Sør. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om utsendelse, kommentarer til innhold eller annet!

Rapporter, skriftserier, artikler

På denne siden finner du rapporter, skriftserier og artikler utgitt av KoRus-Nord og utvalgte nasjonale fagartikler

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 4oob73
(Skriv inn koden over.)