Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Om oss

Kompetansesenter rus, Nord-Norge

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, Tidlig innsats og rusarbeid (oppfølging og rusbehandling).

Som et ledd i dette har KoRus-Nord også ansvar for utvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no og kommunetorget.no.

Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Noen av våre tilbud er også rettet mot spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med sentrale fag- og forskningsmiljøer, landets øvrige KoRus’er, regionale rusfora, fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og Helse Nord RHF.

KoRus-Nords kompetansehevingstilbud overfor kommunene er gratis.

: Ansatte | Kontakt | Ledige stillinger

Sist endret 11.apr 2019

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: e5g5w7
(Skriv inn koden over.)