Om oss

Kompetansesenter rus, Nord-Norge

KORUS Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KORUS Nord er lokalisert i Narvik. KORUS Nord har 24 ansatte fordelt på 21,9 årsverk. 

KORUS Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KORUS Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene. Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor tre primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats og Rusarbeid – oppfølging og behandling.

Vi har også ansvar for videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no og kommunetorget.no.

KORUS Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Statsforvalteren.

: Ansatte | Kontakt | Ledige stillinger

Sist endret 23.jun 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 0u255a
(Skriv inn koden over.)