Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kompetansemiljøer

Kompetansesentre/miljøer i Nord-Norge

KoRus-Nord - Kompetansesenter Rus, Nord-Norge
RVTS Nord - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord
RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord
VIVAT Selvmordsforebygging -  Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak
SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)

Kompetansesenter Rus i ulike regioner

KoRus-Nord
KoRus-Midt
KoRus-Vest, Bergen
KoRus-Vest, Stavanger
KoRus-Oslo
KoRus-Øst
KoRus-Sør
  

Nasjonale kompetansesentre og tjenester

forebygging.no - Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
kommunetorget.no -  For planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene
snakkomrus.no - Elektronisk kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer oa læringsmateriell

Rustelefonen.no - Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!
Rustelefonen 05888 - Telefontjenesten er helt anonym

Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
TSB - Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kfk - Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging


Brukerorganisasjoner

Rio - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Marborg - Brukerorganisasjon på rusfeltet og er helt og holdent brukerstyrt

Sist endret 18.mar 2020

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: sp51t2
(Skriv inn koden over.)