Kompetansemiljøer

Kompetansesentre/miljøer i Nord-Norge

KORUS-Nord - Kompetansesenter Rus, Nord-Norge
RVTS Nord - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord
RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord
VIVAT Selvmordsforebygging -  Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak
SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)

Kompetansesenter Rus i ulike regioner

KORUS-Nord
KORUS-Midt
KORUS-Vest, Bergen
KORUS-Vest, Stavanger
KORUS-Oslo
KORUS-Øst
KORUS-Sør
  

Nasjonale kompetansesentre og tjenester

forebygging.no - Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
kommunetorget.no -  For planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene
snakkomrus.no - Elektronisk kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer oa læringsmateriell

Rustelefonen.no - Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!
Rustelefonen 05888 - Telefontjenesten er helt anonym

Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
TSB - Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kfk - Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging


Brukerorganisasjoner

Rio - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Marborg - Brukerorganisasjon på rusfeltet og er helt og holdent brukerstyrt

Sist endret 23.jun 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: n0n021
(Skriv inn koden over.)