Kompetansemiljøer

Kompetansesentre/miljøer i Nord-Norge

KoRus-Nord
RVTS Nord
RKBU Nord
VIVAT Selvmordsforebygging
SANKS
  

Kompetansesenter Rus

KoRus-Nord
KoRus-Midt
KoRus-Vest, Bergen
KoRus-Vest, Stavanger
KoRus-Oslo
KoRus-Øst
KoRus-Sør
  

Nasjonale kompetansesentre og tjenester

Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
TSB - Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kfk - Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

  

Brukerorganisasjoner

Rio
Marborg

Sist endret 09.mai 2016

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1aj065
(Skriv inn koden over.)