Rusforebygging i arbeidslivet

Formålet med tilbudet "rusforebygging i arbeidslivet" er å gi bistand til bedrifter i offentlig sektor som ønsker å utvikle en ruspolicy for sin virksomhet. Tilbudet tilpasses den enkelte virksomhet.

Henvendelser hvor arbeidet er forankret i virksomhetens HMS-arbeid vil bli prioritert.
Det legges opp til dialogbasert forelesning eller arbeidsseminar basert på nyere forskning om alkohol og arbeidsliv som tilpasses etter behov rundt tema som; ulike forståelser av alkohol og rusbruk, typer av rusmidler og virkning, forbruksmønstre og alkoholrelatert sykdom og skade. I tråd med Helsedirektoratets satsning på rusforebygging i offentlig arbeidsliv, RusOff, fokuserer vi også på gråsoner mellom arbeid og fritid, samt hvordan jobbe med og utforming av «ruspolicy» tilpasset egen arbeidsplassen. Tips om hvordan snakke om alkohol og rus kan også inkluderes i arbeidet, da gjerne i samspill med bedriftshelsetjenesten. 

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen og KORUS Nord, gjerne innenfor følgende tema:

  • Innføring i rusmiddelforebygging i arbeidslivet, ulike forståelser av alkohol og rusbruk, typer av rusmidler og virkning, gråsoner mellom arbeid og fritid.
  • Diskusjon og refleksjoner om rusbruk i tilknytning til egen arbeidsplass.
  • Diskusjon og forslag til «ruspolicy» på egen arbeidsplass, som en del av HMS arbeidet.

Dette tilbudet er som andre KORUS Nord tilbud, gratis. Den enkelte enhet sørger imidlertid for lokaler og eventuell lunsj til deltakerne. Forelesningen tilbys også via Skype.

For mer informasjon om, kontakt: oystein.gravrok@korusnord.no
eller post@korusnord.no / 76967310

Sist endret 26.okt 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: y624su
(Skriv inn koden over.)