Lukk utskriftsvindu

Fagseminar Helse og overdose

Tid Dagskurs : 28.08.2019
Sted Thon Hotel Nordlys, Bodø
Varighet 1 dag (0900-1630)
Påmeldingsfrist 10.08.2019
Målgruppe Fagfolk og ledere i kommunale rus-og psykisk helsetjenester eller andre helse- omsorgstjenester, fagfolk og ledere i spesialisthelsetjenesten (TSB og Psykisk helsevern), samt representanter fra brukerorganisasjoner. Seminaret er åpent for kommuner og helseforetak i hele regionen.
Arrangør Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særskilt fokusere på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. Kurset retter seg mot fagfolk og brukerrepresentanter i kommuner og spesialisthelsetjenesten, som har ansvar for/er i kontakt med personer med rusproblemer.Vi ønsker med dette seminaret også å nå de mindre kommunene i vår region, og legger vekt på at kunnskap som formidles skal kunne omsettes i praksis uavhengig av kommunestørrelse.  

Program

Onsdag 28. august, kl 0900 - 1630

0900 - 0930
Kaffe og registrering

0930 - 0950
Velkommen 

0950 - 1115
Somatisk helse v/Inger Hilde Trandem, Lege Sosialmedisinsk senter/overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

  • Helserisiko ved bruk av illegale rusmidler
  • Hepatitt C-strategien

1115 - 1130
Pause

1130 - 1215
Overdoser - fenomen, risikofaktorer og tiltak v/professor Thomas Clausen, SERAF

1215 - 1300
Lunsj

1300 - 1345
forts. Thomas Clausen, SERAF

1345 - 1400
Pause

1400 - 1440
Relasjonsbygging i lavterskeltjenester v/Ingunn Langseth Olsen, prosjektleder ved Sosialmedisinsk senter, Tromsø kommune

1440-1455
Pause

1455-1535
Nalokson og kameratredning i Bodø Kommune – lokale tiltak
v/Bodø Kommune, Kirkens bymisjon og helseteam Bodø Fengsel

1535-1555
Brukerperspektiv på dagens tema. Innlegg ved Kitt-Anne Hansen, RIO 

1555-1630
Utdeling av brukerutstyr og Nalokson i kommunen v/Ingunn Langseth Olsen, Tromsø kommune og Elisabeth Nordmo, KoRus-Nord

Informasjon v/KoRus-Nord:

  • "Overdose - lokalt forebyggende arbeid" (Nasjonale faglige råd)
  • Brukerutstyrsundersøkelsen (nasjonal kartlegging) 

1630 Vel hjem!

I pausene kan representanter fra brukerorganisasjonen RIO og Kirkens Bymisjon besøkes på sine stands i kursområdet.  

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Konferansen blir filmet at KoRus-Nord.

Praktiske opplysninger

Det tas forbehold om nok påmeldte. 

Kursavgift

Ingen kursavgift. Gratis lunsj. Utgifter til reise og opphold dekkes ikke av KoRus-Nord.

NB! 
Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Ved avmelding etter at fristen har gått ut eller ved forfall til konferansen, må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall skriftlig beskjed på forhånd, til: post@korusnord.no​

Forelesere

RIO og Narvik kommune
Lege/overlege sosialmedisin Tromsø kommune
Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO
Feltpleien -Sosialmedisinsk Senter, Tromsø kommune