Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. 

Rusreformens fremtid er en av de store kampsakene på Arbeiderpartiets landsmøte 15.– 17. april. Arbeiderpartiet er splittet i sitt syn på regjeringens forslag til rusreform. En leir mener reformen er kuppet av rusliberalister og at den kommer rekreasjonsbrukerne til gode. Andre mener at reformen er helt nødvendig for å sikre hjelp til de som trenger det.

Viktig poeng ledd bort
Arbeiderpartiets representant Tellef Mørland fikk den utakknemlige oppgaven å forsvare synet til et parti, som ikke er enig med seg selv, under NRKs Debatten om rusreformen 11. mars. Han sa partiet ville foreslå å ha et «større trykk på forebygging og behandling, og det å sette kommunene i stand til å ta en stor oppgave som de nå kanskje ikke er godt nok forberedt til».

Dette ble av en eller annen grunn ledd bort av debattleder Fredrik Solvang. Kanskje han reagerte slik fordi svaret kunne tolkes som om Mørland snakket seg bort fra den store kløften som eksisterer i partiet hans når det gjelder Rusreformen? Mørlands poeng er uansett ingenting å le av.

Mangler kompetanse og ressurser
Om rusreformen vedtas skal politiet pålegge de som tas med brukerdoser med narkotika å møte hos en kommunal rådgivende enhet for narkotikasaker. Men hvordan er beredskapen til å gjennomføre slike samtaler i kommunene i dag? Hvordan må den oppgraderes hvis disse møtene skal føre til bedre forebygging av rusmiddelbruk og behandling av mennesker med rusproblemer?

Svaret er at det per i dag vil variere sterkt fra kommune til kommune. Noen kommuner er godt rigget til å ta imot både sårbare og ressurssterke ungdommer som så vidt har begynt å eksperimentere med narkotika, personer som er i ferd med å utvikle et rusproblem, velfungerende rekreasjonsbrukere og slitne rusavhengige. Men i en stor del av kommunene mangler det i dag både tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å kunne gi et godt tilbud til målgrupper med så differensierte behov. Det er ikke slik at «one size fits all». I noen kommuner eksisterer det eksempelvis ikke tilbud spesielt tilrettelagt for sårbare unge.

Penger og evner
Følgende tiltak må følge med rusreformen hvis den skal virke etter hensikten, og gi et likeverdig tilbud nasjonalt:

  • Nasjonale retningslinjer for rusforebyggende arbeid og tidlig innsats.
  • Nasjonale retningslinjer for kvaliteten i tilbudet til personer som sendes til rådgivende enhet for narkotikasaker.
  • Brukerkompetanse må inn i de rådgivende enhetene.
  • Tydelige avtaler som sørger for en god overgang mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
  • Kompetanseheving innen forebygging og behandling i kommunene.
  • En plan for evaluering av rusreformen.
  • Systematisk kartlegging av utvikling i rusbruk i forskjellige aldersgrupper.
  • Oppsøkende tjenester bør være et tilbud i kommunene for å komme tidlig i kontakt med utsatte grupper av unge.

Øremerkede midler er viktig. I forbindelse med Opptrappingsplanen for rusfeltet fikk kommunene nesten to milliarder kroner til rusarbeid, men det viser seg at hver fjerde kommune ikke trappet opp innsatsen sin på dette feltet[1]

Bruk kompetansesentrene
Tilhengere og motstandere av rusreformen er svært uenige om den fører til økt rusbruk eller ikke. Rusreformutvalget foreslår at rusreformen evalueres. Dette støtter vi i KoRus. Vi har en rekke verktøy som gir gode oversiktsbilder på rusfeltet i et slikt arbeid. Gjennom disse vil vi over tid få gode svar på mange spørsmål om rusreformens konsekvenser.

Vi kan også bidra til å utvikle rådgivningssamtalene, slik at de blir virksomme hjelpetiltak i kommunene med tilpasset kompetanse og tiltak for ulike aldersgrupper. Som ledere av de sju regionale kompetansesentrene for rus i Norge, gir vi vår støtte til rusreformen.

 Så håper vi kommunenes behov blir tatt på alvor.

Av: Trond Ljøkjell, leder KoRus Midt, Henning Pedersen, leder KoRus Oslo, Solveig Storbækken, leder KoRus Vest Bergen, Anne-Cathrine Utsigt, leder KoRus Sør, Tore Berge, leder KoRus Vest Stavanger, Trude Vestli, leder KoRus Øst og Marit Andreassen, leder KoRus Nord (2021)

Aktuelle saker

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

(10.06.2021)

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

(09.06.2021)

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 

(07.06.2021)

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

(06.05.2021)

KoRus-Nord inviterer til digital samling 1. og 2. juni 2021. Velkommen til kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis.

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord 6. juni og 21. juni 2021. Målet med webinaret er å gi en kort introduksjon til motiverende Intervju og gi inspirasjon til å lære mer. 

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord. Dette er et tilbud til kommuner i Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

(06.05.2021)

KoRus Oslo har utarbeidet en håndbok, der du lærer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

(06.05.2021)

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har virket inn på innbyggernes psykisk helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag til innsatser for å møta disse utfordringene.

(22.04.2021)

Nordland  Fylkeskommune har satt fokus på forebygging av selvmord. De var tidlig ute med å etablere nullvisjon og en handlingsplan for forebygging av selvmord på fylkeskommunalt nivå. Ronny Olsen, rådgiver folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune deler sine erfaringer med dette arbeidet på forebygging.no.

(15.04.2021)

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 35smh7
(Skriv inn koden over.)