Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Disse finnes under overskriften «Tilbud på forespørsel» på www.korusnord.no, f.eks. veiledning i motiverende intervju (MI), forelesninger og arbeidsseminar i satsingen bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), samt seminar om pakkeforløp rus og psykisk helse.

Nestleder ved KoRus-Nord, Øystein Gravrok (bildet) er fornøyd med at de ansatte i stadig større grad når ut til tjenestene i kommunene med veiledning og ulike opplæringstiltak over nett.

KoRus-Nord skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, og bidra med veiledning og opplæring av ansatte innen både rus-, helse- og oppvekstsektoren. På kursene i regi av Korus-Nord har det tidligere vært svært mange deltakere fra ulike enheter, gjerne fra flere kommuner.

- Vi ønsker ikke å bidra til smittespredning på tvers av enheter og kommuner, og ser derfor ikke for oss at vi kommer til å legge opp til noen fysiske arrangementer dette året. Vi håper likevel ansatte i kommuner og andre i vår målgruppe tar kontakt, og vi vil da gjøre vårt beste for å kunne tilby ulike opplæringstiltak over nett. Det sier Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver og koordinator for fagområdet rusarbeid – oppfølging og behandling ved KoRus-Nord. Hun legger til at det meste av det gruppa har lagt inn under «tilbud på forespørsel», kan nå gjennomføres via video, f.eks. Skype/Teams, eventuelt med tilpasninger.
Nesseby kommune er først ute med å gjennomføre et seminar om kommunens rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse.

- Helt konkret har vi nå planlagt å gjennomføre dette seminaret via Teams. Etter avtale med kommunen gjennomføres seminaret over tre dager, med økter på vel to timer pr. del. Dette vil så bli lagt ut som et åpent tilbud, der vi tilpasser hvert seminar til den enkelte kommune. Det forteller rådgiver Kari Hjertholm Danielsen, som har mange års erfaring innen rusbehandlingsfeltet.

Også de som jobber på området tidlig innsats, har nå utviklet ulike nettløsninger.
- Allerede tilbyr vi forelesninger og kompetansetilbud over nett, både innenfor tematikken Barn som pårørende og BTS, i tillegg til veiledning og vedlikehold av kompetanse innen MI. Vi jobber med å tilby flere digitale løsninger for dialog, veiledning og øvelser der det er hensiktsmessig. Det vil i den nærmeste tiden komme flere nettbaserte tilbud innen Tidlig Innsats-feltet, sier Turi Enoksen, koordinator for dette fagområdet.
Hun legger til at KoRus-Nord forsøker å tilpasse seg situasjonen som kommunene er i, og samtidig følge de gjeldende helserådene. Enoksen ser også fordeler ved omlegging til digitale kurs og kompetansetilbud:

- Deltakerne slipper reisekostnader, og vi kan dessuten nå ut til mange flere ansatte i kommunene. Så lenge de tekniske løsningene er oppe og går, kan vi også ta inn flere deltakere på kursene våre.
Også de ansatte som jobber med rusforebyggende tiltak og folkehelse, følger nå opp de ulike veiledningsoppdragene over Teams:

- Innen program for folkehelse har vi lenge hatt veiledningsmøter med kommuner over nett, sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge. I disse møtene bidrar vi spesielt med veiledning innen rusforebygging, slik at kommunene kan utvikle nye tiltak også på dette området. Vi kan også tilby nettbaserte kurs om alkoholloven og veiledningsmøter tilknyttet ansvarlig alkoholhåndtering. Over sommeren vil vi tilby nettmøter som skal bidra til at kommunene forbereder en god Ungdata-gjennomføring til neste år, forteller Øystein Gravrok, nestleder og koordinator for fagområdet rusforebygging og folkehelse.(Foto: Terje Myller/ Tekst: Trude Aalmen)

Aktuelle saker

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord vil legge til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

(27.04.2020)

Jobber du innen barnevern, psykisk helse-, rus-, vold- eller traumefeltet? KoRus-Nord, RKBU-Nord, RVTS-Nord, SANKS, Napha og Vivat Selvmordsforebygging er tilgjengelige for tjenestene også under pandemien.

(21.04.2020)

På nettjenesten www.kommunetorget.no , som KoRus Nord har ansvar for å drive, er det den siste måneden åpnet tre nye «korona-rus» tjenester.

(21.04.2020)
Målet er å skape en mer helhetlig tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, og deres familier.

 

(20.04.2020)

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Les om årets folkehelseprofiler på forebygging.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2ov3np
(Skriv inn koden over.)