Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Webinar om barn som pårørende

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy

Kompetansesenter rus Midt-Norge vil bidra til å sette arbeid med barn som pårørende i system ute i kommunene og arrangerer 23. september webinaret: Barn som pårørende og lansering av "Barnespor" som verktøy, fra 09:00 – 14:00.

«Barnespor» er et faglig verktøy og en nettressurs som kan støtte og trygge ansatte i å gjennomføre foreldre- og barnesamtaler, spesielt der rus eller psykisk helse er tema.

I kommuner som arbeider med modellutvikling for tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, unge, gravide og/eller familier (BTI / BTS) er Barnespor et godt verktøy som kan legges inn i handlingsveilederen.

Målgruppe: Ansatte i kommunen som møter voksne i utfordrende livssituasjoner; NAV, rus- og psykisk helse, fastleger etc. Ansatte i kontakt med barn, unge og familier forøvrig.

Det tas forbehold om små endringer i programmet. Arrangementet er gratis.

Påmelding her innen 1. september 2021

Aktuelle saker

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

(10.06.2021)

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

(09.06.2021)

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 

(07.06.2021)

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

(06.05.2021)

KoRus-Nord inviterer til digital samling 1. og 2. juni 2021. Velkommen til kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis.

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord 6. juni og 21. juni 2021. Målet med webinaret er å gi en kort introduksjon til motiverende Intervju og gi inspirasjon til å lære mer. 

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord. Dette er et tilbud til kommuner i Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

(06.05.2021)

KoRus Oslo har utarbeidet en håndbok, der du lærer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

(06.05.2021)

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har virket inn på innbyggernes psykisk helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag til innsatser for å møta disse utfordringene.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: ne3f35
(Skriv inn koden over.)