Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Økt kompetanse om hasjavvenning i Tromsø

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av  HAP - hasjavvenningsprogrammet.

Tilbudet gis i form av veiledning og ukentlige individuelle samtaler. Disse er gjerne basert på en avtale og framdriftsplan mellom den som ønsker å slutte med hasj/marihuana, og en ansatt i den kommunale rustjenesten eller i Utekontakten. Deler av programmet kan også brukes som verktøy for bevisstgjøring av de som er usikre på om de ønsker å slutte.

Hjelp til selvhjelp

HAP har også et verktøy for selvhjelp, og kan tilbys som en App fra RUStelefonen sin nettside. Den er utviklet i et samarbeid med Uteseksjonen i Oslo, og kan være ett verktøy for brukerne i den perioden der hasj-avvenningen pågår.

- Vi ønsket å få dette hasj-avvenningsprogrammet opp å stå i kommunen. Helt siden vi i 2014 gjorde en SAT- analyse om rus i ungdomsmiljøet Tromsø, har vi fått signaler fra ungdomsgruppa om at det er en negativ utvikling blant ungdom og bruk av disse rusmidlene. De som opplever en avhengighet eller føler at de mister kontroll over eget bruk av rusmidlet, trenger veiledning over tid og et konkret verktøy som kan hjelpe dem på veien. Gjennom HAP kan vi tilby nettopp dette, sier Tone Bakke, leder av Utekontakten i Tromsø.

HAP er et verktøy som er utviklet ved Uteseksjonen i Oslo. To ansatte herfra, som begge har lang erfaring med hasjavvenning blant brukere i Oslo, var kursledere i Tromsø. De 20 som deltok på kurset kom fra Losen Lavterskelsenter i enhet for Psykisk Helse og Rus, Utekontakten, Miljøtjenesten barn og unge i enhet Tverrfaglig ressurs, Barne- og Familieseksjonen og Helsetjenesten Sosialmedisinsk Senter.

Tillit og dialog

Å ta i bruk HAP-programmet er frivillig, og brukeren får som regel informasjon og tilbud om å ta i bruk programmet fra en av de ansatte de møter. Av og til tar brukeren selv kontakt med noen i tjenestene, og andre ganger tar foreldrene kontakt.

- Å bygge tillit og en god relasjon med den enkelte ungdom er helt sentralt for oss som jobber i de oppsøkende tjenestene. Vi jobber gjerne en lang periode med å skape en god dialog, samt gi et helhetlig tilbud til den enkelte. Noen ganger ser vi at en ungdom er på vei inn i et miljø der det røykes hasj, fortsetter Bakke.

I Utekontakten er de opptatt av å ikke moralisere overfor disse ungdommene, men heller skape gode relasjoner. Målet er å komme i posisjon til å gi god veiledning, blant annet om bruk av rusmidler som hasj og marihuana.

- Hjelpa vi gir må være troverdig, og være basert på frivillighet og tillit. Vi jobber også for at brukerne skal medvirke i eget behandlingsopplegg. Det er viktig at ungdommene opplever at de blir sett, hørt og forstått, understreker Bakke.

Veiledning og bruk av MI

- Å kombinere veiledning gjennom HAP med kompetanse innen motiverende intervju (MI), er en meget nyttig kombinasjon for oss som jobber med rus, sier Beate Ulseth Pettersen, leder av Losen Lavterskelsenter. I denne enheten tilbyr de behandling innenfor rus og psykisk helse for de over 18. Losen har brukt HAP-verktøyet i flere år, og med oppdatert kompetanse fra kurslederne fra Oslo, er det ifølge Ulseth Pettersen lettere å bruke verktøyet mer systematisk.

- Seks av våre 15 ansatte jobber mest med rus- og rusavhengighet hos brukerne. De som starter opp med HAP får som regel dette befestet gjennom en avtale, og de følges opp gjennom en ukentlig veiledningssamtale, forklarer hun. Ifølge Ulseth Pettersen og Bakke er det ikke et krav om at man på forhånd har bestemt seg for slutte med hasj/marihuana, for å få tilbud om deltakelse i programmet.

- Fra vårt ståsted er dette først og fremst ett bevisstgjøringsverktøy, der vi jobber aktivt for å øke kunnskap og bevissthet om egen bruk, og at ungdommene skal ta egne valg. Selvfølgelig håper vi at flest mulig skal slutte, men det å redusere bruk kan i første omgang være ett stort skritt på veien, sier Ulseth Pettersen.

Sterkere THC-virkestoff

Bakke mener det er flere grunner til at det er viktig at de i hjelpeapparatet har kompetanse om bruk av hasj/marihuana og om hasjavvenning.

- En grunn er at virkestoffet THC i dette rusmiddelet stadig blir sterkere. Vi kan ikke vite på forhånd hvem som lett utvikler en avhengighet, og hvem som er de mest sårbare. Hos unge mennesker er dessuten hjernen under utvikling og selve rusen virker ulikt. De som ruser seg, gjør dessuten dette av helt ulike grunner.

- I Rusreformutvalget sin utredning som kommer i desember vil det trolig, og i tråd med regjeringens ønske, anbefales at de som tas for bruk og besittelse av narkotika skal få hjelp. Det vil si behandling og oppfølging istedenfor straff, altså en avkriminalisering av eget bruk. Det er derfor viktig at de ansatte er godt rustet med kunnskap for de endringene dette vil medføre, understreker Tone Bakke.


ØKT KOMPETANSE: Tone Bakke og Beate Ulseth Pettersen, leder av henholdsvis Utekontakten og Losen Lavterskelsenter, er fornøyde med at hele 20 ansatte i Tromsø kommune har fått økt kompetanse omkring hasjavvenning. – Det gjør oss bedre rustet til å møte nye utfordringer og det økende forbruket av hasj og marihuana i regionen.

Tekst og foto: Trude Aalmen

 

Egen hasj-app: https://www.rustelefonen.no/hasjapp/

Bruker du cannabis, men ønsker å slutte eller redusere ditt bruk? Da kan hasj-appen være et godt hjelpemiddel. Appen er utviklet i et samarbeid mellom RUStelefonen og Uteseksjonen i Oslo, og er basert på hasjavvenningsprogrammet HAP.

Du kan bruke appen samtidig som du får annen hjelp til å slutte, eller du kan bruke den på egen hånd.

Appen gir informasjon om vanlige utfordringer du kan oppleve når du slutter med cannabis etter langvarig bruk. Den gir også tips, råd og strategier for å holde deg rusfri. Appen inneholder øvelser og informasjon som er viktig i en slutteprosess, og følger deg dag for dag.

Om du bruker appen uten annet tilbud ved siden av og opplever at det er vanskelig å nå ditt mål, bør du søke annen hjelp. Appen ønsker å fremstå som nøytral og ikke-moraliserende.

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 16wks8
(Skriv inn koden over.)