Kunnskap bygges stein på stein

Det skjer mye godt arbeid i kommunene, men vi vet for lite om effekten av tiltak som settes inn.

Les saken i SPOR 1/2017
Les også Folkehelseprogrammet rulles ut og Rusforebygging som bidrag til god folkehelse

Aktuelle saker

(07.08.2017)

BrukerPlan kartlegger rusmiddelproblematikk og psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Mer informasjon og påmelding

(29.06.2017)

Ballangen er blant de 26 kommunene i Nord-Norge som i vår får ny og oppdatert informasjon om «ståa» blant lokal ungdom.

Les saken i Spor 2/2017

(28.06.2017)

Etableringen av Ungdomsrådet i Sortland kommune er et konkret resultat av oppvekstplanen deres, der medvirkning fra barn og unge var helt sentralt for hvordan planen skulle bli.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Ungdommene i Fauske ungdomsråd har hatt det travelt med å følge opp Ungdata det siste året. – De sier det har vært kjempemoro!

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

I Brønnøy kommune jobber ungdom systematisk med løsninger på ulike lokale spørsmål som berører de unge i kommunen.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Jo Magne Ingul har skrevet en doktorgrad om sammenhengen mellom skolefravær og psykososiale belastninger i livet til ungdommene.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Folkehelsearbeidets frontsoldater - små kommuners ansvarlige alkoholhåndtering.

Les fag artikkelen i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Ved hjelp av videokonferanse skal innsatte i Tromsø fengsel få et bedre helsetilbud innenfor psykisk helse og rus.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Siden 1977 har Norge passert 6000 døde av overdoser. Statistikken viser en tendens til at det er de eldste rusmiddelavhengige som dør i overdose.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Nalokson nesespray er en enkel måte å redde liv på, og Feltpleien i Tromsø er glade for at de kan tilby brukerne både opplæring og selve nesesprayen.

Les saken i SPOR 2/2017

(27.06.2017)

Gatejuristen gir tilbud om oppsøkende og gratis rettshjelp for rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige i hele NordNorge.

Les saken i Spor 2/2017

(27.06.2017)

KoRus-Nord arrangerer temadager om Ungdata og bruk av resultatene for kommuner i Vesterålen og Nord-Troms i september 2017. 

Les saken i Spor 2/2017
Informasjon og påmelding til temadagene på Skjervøy og Sortland

(27.06.2017)

Å gi barn en trygg barndom, er det mest forebyggende voksne kan gjøre. Negative opplevelser i barndommen, kan føre til helseproblemer senere i livet. Les saken i Spor 2/2017

(26.06.2017)

I Spor 2/2017 har vi løftet frem rusarbeid i nordnorske kommuner, og da med særlig fokus på erfaringer fra de mange små kommunene.

Denne utgaven er bare tilgjengelig i digitalt format.

Her kan du lese Spor 2/2017 i Digi-format

(25.04.2017)

Fagområde: Tidlig intervensjon, med særlig vekt på satsinger rettet mot utsatte barn og unge.
Ønsket utdanning: Psykologi/ samfunnspsykologi, rådgivning el. andre relevante helse-/ sosialfaglige fagområder. Søknadsfrist: 21. mai 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 82r517
(Skriv inn koden over.)