Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

Ungdommenes oppdragg har vært å gi råd om hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe barn og unge. I rapporten løftes betydningen av god kommunikasjon, og det gis konkrete råd til myndighetene og de som jobber i tjenestene.

Barnekonvensjonens artikkel 12 gir både enkeltbarn og barn som gruppe rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i spørsmål som angår dem. Samarbeid mellom tjenester er satt på agendaen av nasjonale og lokale myndigheter i Norge, og det finnes mye kunnskap om hva som fremmer og hemmer samarbeid. I følge Barneombudet har barn og unges meninger i for liten grad blitt synliggjort og diskutert. Denne rapporten fra ekspertgruppen blir dermed viktig. Ekspertgruppen består av ungdommer i alderen 16 til 20 år. De har erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere tjenester.

Uten kommunikasjon blir det ikke samarbeid
Ifølge forfatterne betyr samarbeid at hjelperne kommuniserer godt seg imellom, og at de kommuniserer godt med barnet eller ungdommen det gjelder. Derfor har de valgt å ha hovedfokus på kommunikasjon i denne rapporten.

Les mer om rapporten på forebygging.no
Les mer om rapporten >> barneombudet.no 
Les rapporten: Å eie sin egen historie. Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenestene.

 

Aktuelle saker

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

(10.06.2021)

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

(09.06.2021)

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 

(07.06.2021)

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

(06.05.2021)

KoRus-Nord inviterer til digital samling 1. og 2. juni 2021. Velkommen til kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis.

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord 6. juni og 21. juni 2021. Målet med webinaret er å gi en kort introduksjon til motiverende Intervju og gi inspirasjon til å lære mer. 

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord. Dette er et tilbud til kommuner i Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

(06.05.2021)

KoRus Oslo har utarbeidet en håndbok, der du lærer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

(06.05.2021)

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har virket inn på innbyggernes psykisk helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag til innsatser for å møta disse utfordringene.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: r5s2q0
(Skriv inn koden over.)