Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Folkehelsekonferanser

Helsedirektoratet lanserer seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid.  Hvert webinar har en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid. Neste webinar arrangeres 3. juni. Tidligere webinarer er tilgjengelig på nett.

Ifølge folkehelseloven er det kommunens ansvar å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer med tilhørende påvirkningsfaktorer. Kommunen skal iverksette tiltak ut fra utfordringsbildet. Veiviserne er en kunnskapsbase og faglig plattform, og skal være et hjelpemiddel for kommunenes kunnskapsbaserte og systematiske folkehelsearbeid. Nylig ble veiviseren for psykisk helse og livskvalitet oppdatert.

I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Folkehelseprogrammet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

I tilknytning til Folkehelseprogrammet presenteres seks webinarer med ulike tema. Hvert webinar har en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid. De to første webinarene er allerede gjennomført, men de ligger tilgjengelig på nett. Her er oversikten over webinarene:

  • Egenevaluering av folkehelsetiltak – 25. mars
  • Lansering av veiviser for psykisk helse og livskvalitet – 8. april
  • Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng – 22. april
  • Hvorfor er det viktig å samarbeide i folkehelsearbeidet? – 6. mai
  • Løpende oversikt over helsen i befolkningen: hva er det og hvorfor er det nyttig for kommunene? - 3. juni
  • Sosial bærekraft og folkehelse – 17. juni

Mer informasjon og tilgang til webinarene finnes på >> helsedirektoratet.no

Målgruppen for både webinarene og veiviserne er de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

På Forebygging.no kan man finne beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Hvor langt de ulike tiltakene er kommet vil variere, og oppdateringer av tiltaksbeskrivelsene blir fortløpende oppdatert. Beskrivelsene av de ulike tiltakene vil kunne gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme type utfordringer. Se presentasjonene av tiltakene >> HER

Aktuelle saker

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

(10.06.2021)

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

(09.06.2021)

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 

(07.06.2021)

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

(06.05.2021)

KoRus-Nord inviterer til digital samling 1. og 2. juni 2021. Velkommen til kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis.

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord 6. juni og 21. juni 2021. Målet med webinaret er å gi en kort introduksjon til motiverende Intervju og gi inspirasjon til å lære mer. 

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord. Dette er et tilbud til kommuner i Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

(06.05.2021)

KoRus Oslo har utarbeidet en håndbok, der du lærer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

(06.05.2021)

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har virket inn på innbyggernes psykisk helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag til innsatser for å møta disse utfordringene.

(22.04.2021)

Nordland  Fylkeskommune har satt fokus på forebygging av selvmord. De var tidlig ute med å etablere nullvisjon og en handlingsplan for forebygging av selvmord på fylkeskommunalt nivå. Ronny Olsen, rådgiver folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune deler sine erfaringer med dette arbeidet på forebygging.no.

(15.04.2021)

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 04jrge
(Skriv inn koden over.)