Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Faglige råd og bistand under pandemien

Jobber du innen barnevern, psykisk helse-, rus-, vold- eller traumefeltet? KoRus-Nord, RKBU-Nord, RVTS-Nord, SANKS, Napha og Vivat Selvmordsforebygging er tilgjengelige for tjenestene også under pandemien.

Vi er seks regionale sentre i Nord-Norge som har felles målgrupper: Dere som er kommunalt ansatte i barnevern, psykisk helse-, rus-, og vold- og traumefeltet. Vi er en tjeneste for tjenestene og for det forebyggende arbeidet i kommunene. Sentrene er tilgjengelige også under pandemien, men på en litt annen måte enn før. Vi skal støtte tjenestene så godt vi kan og har laget en oversikt over hva vi kan tilby i den perioden vi er inne i nå.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) jobber med forskning, fagutvikling og undervisning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. For tiden tilbyr RKBU Nord tilbyr digital tjenestestøtte og veiledning til deg som jobber med barn og unge.

Ta kontakt med oss via lenken «Tjenestestøtte» på våre nettsider. I vår er det også mulig å søke på våre utdanninger som har oppstart til høsten. Les mer om oss, våre tilbud, våre utdanninger og finn lenke til tjenestestøttetilbudene våre på rkbunord.uit.no og på vår Facebookside.

Nyheter fra RKBU Nord som omhandler Korona-viruset:
Spørreundersøkelse om ungdommers opplevelse av informasjon om korona-viruset 
Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå

  

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus- Nord) har oppgaver innenfor hele bredden av rusfeltet, fra forebygging, via tidlig innsats, til oppfølging og behandling i kommunene.

Vi er tilgjengelig for henvendelser, dialog og bistand på Teams, Skype, telefon eller e-mail, og jobber nå med å omgjøre enda flere av våre tilbud til digital gjennomføring når vi nå ikke kan møtes fysisk pga koronapandemien.

KoRus-Nord drifter også nett-tjenestene kommunetorget.no og forebygging.no

kommunetorget.no har vi samlet erfaringer fra og informasjon til kommunene under den pågående pandemien: Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien og Informasjon korona og kommunalt rusarbeid.

 

Regionalt ressurssenter om vold- og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet innenfor områdene:

  • Traumer og traumatisk stress / psykososial beredskap
  • Vold og overgrep / vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Dette tilbyr vi til fagfolk og organisasjoner digitalt gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs. Ta kontakt med oss på mail.

Her finner dere nyheter og informasjon fra RVTS Nord rundt koronasituasjonen:
Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona
Digital løsninger i dagens situasjon hvor vi ikke kan møtes

 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

For tiden tilbyr SANKS samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre). Barn og unge kan ringe SANKS dersom de er bekymret grunnet koronasituasjonen:
Skype-samtaler til engstelige barn og unge

SANKS tilbyr også samtaler til reindrifta. Mange reindriftssamer er inne i et trippelt kriseår: koronasituasjonen, beitekrise og rovdyrsproblematikk. Reindriftssamer kan kontakte SANKS dersom de trenger noen å snakke med om bekymringer i forhold til reindrifta: Samtaler til reindrifta

 

Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan man kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker som tenker på å ta sitt liv. Dette er kompetanse som alle som møter mennesker vi ha nytte av og målgruppen for våre kurs er både uformelle og formelle hjelpere. Du kan lese mer om kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker (OPS) på vår webside www.vivatselvmordsforebygging.net

Kurs i koronatid: Kursene til Vivat er i stor grad er bygd på interaksjon i form av erfaringsutveksling og praktiske øvelser mellom kursleder og deltakere og deltakere seg imellom. Dette er en form som verken lar seg gjennomføre i henhold til nåværende forskrifter for fysiske møter, eller digitalt. Samtidig er behovet for selvmordsforebyggende kompetanse absolutt ikke blitt mindre. Vivat vil om kort tid ha utviklet en digital tilgjengelig presentasjon. Presentasjonen vil kunnskapsmessig ikke tilsvare deltakelse på kurs, men fungere som en introduksjon til hvordan nærme seg selvmordstematikken. Presentasjonen vil være tilgjengelig blant annet fra Vivat sin hjemmeside.

 

NAPHA støtter psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene i fag- og tjenesteutvikling. Vi er et nasjonalt senter, men er tilstede i nord og samarbeider med regionale kompetansesentre. Vanligvis er vi tett på praksis, også fysisk. Vi tilbyr opplæring, formidler erfaring- og fagstoff, og etablerer kontakt mellom tjenestene.  Våre tema er ulike tilnærminger og tjenestemodeller som styrker psykisk helsearbeid. Samhandling, brukerinvolvering og kommunal behandling er eksempler. Vi samler og formidler kunnskap på Napha.no, og du kan følge NAPHA på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

I stedet for å møtes fysisk møtes vi nå på Teams, Skype og på telefon eller e-mail. Ta kontakt med oss, så bistår vi med svar på spørsmål om psykisk helsearbeid. Vi anbefaler også å bruke Facebook-gruppene våre, der mange er aktive: Psykologer i kommunene, Rask psykisk helsehjelp og Housing First nettverket i Norge.

På napha.no oppdaterer vi temasiden Koronakrisen og psykisk helsearbeid daglig. Ved å klikke på taggen korona, kan du se alt vi har publisert knyttet til korona-situasjonen på napha.no. Det spenner vidt fra hvordan gi digitale tjenester til kommunene til brukeres erfaringer og prioriteringsråd fra myndighetene. I uke 14 Skrev vi om konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid.
Les nyheten her.  


Kontaktinformasjon til sentrene i region nord

RKBU Nord: Tjenestestotte@helsefak.uit.no  Tlf: 77 64 4789

KoRus Nord: post@korusnord.no 

RVTS Nord: rvts@unn.no  Tlf: 77 75 43 80

Napha: kontakt@napha.no  Tlf: +47 48 14 54 34

Vivat: vivat@unn.no Tlf: 77 75 43 60

SANKS: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no  Tlf: 78 94 75 00,

Aktuelle saker

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord vil legge til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

(27.04.2020)

Jobber du innen barnevern, psykisk helse-, rus-, vold- eller traumefeltet? KoRus-Nord, RKBU-Nord, RVTS-Nord, SANKS, Napha og Vivat Selvmordsforebygging er tilgjengelige for tjenestene også under pandemien.

(21.04.2020)

På nettjenesten www.kommunetorget.no , som KoRus Nord har ansvar for å drive, er det den siste måneden åpnet tre nye «korona-rus» tjenester.

(21.04.2020)
Målet er å skape en mer helhetlig tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, og deres familier.

 

(20.04.2020)

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Les om årets folkehelseprofiler på forebygging.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1ou04b
(Skriv inn koden over.)