Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
FIT – Nettverk i nord 2020

Vi arrangerer en nytt nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

FIT / KOR er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema for systematisk å innhente brukerens tilbakemeldinger på hjelpen sosial/ helse tjenestene brukeren mottar.  På denne måten kan behandlingen og tjenestene tilpasses den hjelpen voksne og barn faktisk trenger og ønsker. Denne arbeidsformen anbefales brukt blant annet i psykisk helse-og rustjenestene i kommunene.

Nettverket har som formål å gi inspirasjon og påfyll til bruk og utvikling av feedbackorientert praksis til kommuner som har grunnleggende kunnskap om feedbackverktøy. Representanter fra DPS med   erfaring med bruk av feedbackverktøy er velkomne til å melde seg på.

Deltakere fra samme tjeneste må gjerne følge webinaret sammen, eller delta via egen PC.

Dag 1 har temaet «Veiledning i FIT» med Bjørnar Fauske Bye. Denne dagen retter seg primært mot de som har noe erfaring med bruk av FIT fra før. Læringsutbyttet for uerfarne deltakere vil trolig bli noe mindre, men alle har likevel mulighet til å delta.

Dag 2 har fokus på Implementering av FIT og har flere innledere. Denne dagen vil også være nyttig for de som har mindre kjennskap til FIT og spesielt for ledere.

Du kan melde deg på webinaret her www.korusnord.no før 28. oktober 2020.

Detaljert program er under utarbeidelse og vil publisere så snart det foreligger.

Aktuelle saker

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

(07.10.2020)

Vi arrangerer en nytt nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

(06.10.2020)

Tilskuddsordningen er utlys av Bufdir. 

NB! - kort søknadsfrist: 19. oktober 2020

(22.09.2020)

På kanalene Tiktok, Snapchat, YouTube og Instagram, vil ungdom i alderen 15-17 år finne informasjonsfilmer om cannabis og mulige helseskader. 

Kampanjen starter i uke 43. 

(22.09.2020)

Undersøkelsen ble gjennomført før pandemien slo til med full kraft. Resultatene viser ingen økning i psykiske helseplager, ungdomskriminaliteten flater ut, men færre trives på skolen. 

(22.09.2020)

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Les mer på forebygging.no

(08.09.2020)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" 21. september 2020, kl 1500 - 1600

(07.09.2020)

Nordland fylke hadde høyest selvmordsrate i landet i 2017. Gjennom kurset Oppmerksom på selvmordstanker ønsket fylkeskommunen å snu denne trenden. Hvordan har det gått?
v/ Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland Fylkeskommune.

(07.09.2020)

Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var "Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" Se film fra konferansen på forebygging.no.

(07.09.2020)

Det gjennomføres regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø, og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. 

(03.09.2020)

Kolbjørn Gjære (KoRus-Midt) og Yvonne Larsen (KoRus-Oslo) skriver i denne kronikken at innholdet i de nye læreplanene aktualiserer spørsmålet om rusforebyggende arbeid kommer til å ha en plass i skolen framover.

(01.09.2020)

Helsedirektoratet har etablert en epost adresse hvor folk kan melde inn om farlige rusmidler i omløp. Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren. Rusalarm@helsedir.no skal i hovedsak benyttes til henvendelser fra kommunene om lokale situasjoner/hendelser som direktoratet bør vite om, og som ev. kan ha betydning på regionalt/nasjonalt nivå. Det kan f.eks. handle om spesielt farlige/potente rusmidler i omløp, smitteutbrudd i rusmiljøer, økt overdosefare o.l.

Meld fra om farlige rusmidler her: Rusalarm@helsedir.no 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 28b8e1
(Skriv inn koden over.)