Exit, 10 år med brukerstyrte ettervernstilbud i Narvik

Den 2. november feiret Exit sitt arbeid med aktiviteter og nettverksbygging gjennom ti år. Feiringen besto brukerperspektivenes kår gjennom disse årene, foredrag fra andre fagfolk og levende musikk. Dette var en markering av ti år med tusenvis av frivillige timer for å skape en god møteplass for mestring og aktiviteter.

Foruten taler og glimt fra mange års arbeid av primus motorene på Exit; Siv -Elin Reitan , Espen Haldorsen og Joakim Bangsund, deltok gratulanter fra rusfeltet og lokale politikere. Støtte og rosende ord fra blant annet ordfører i Narvik, Helsedirektoratet, KORUS Nord, Russeksjonen UNN, Vågan kommune, Statsforvalteren i Rogaland og ulike lokale bedrifter ble fulgt opp av inspirerende foredrag av Petter Nyquist  « Petter Uteligger».

Brukerne var i sentrum under markeringen. Mange fortalte om betydningen Exit miljøet hadde gjort for å gi dem et meningsfult liv. Flere av foredragsholderne pekte på at arbeidet til Exit blir lagt merke til, ikke bare i Nord Norge men også andre deler av landet. Mange kommuner har benyttet de erfaringene Exit har når de ønsker å starte lignende tilbud i egen kommune.

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: h15i8w
(Skriv inn koden over.)