Aktuelt
(26.06.2017)

Denne utgaven er bare tilgjengelig i digitalt format.

Her kan du lese Spor 2/2017 i Digi-format

(25.04.2017)

Fagområde: Tidlig intervensjon, med særlig vekt på satsinger rettet mot utsatte barn og unge.
Ønsket utdanning: Psykologi/ samfunnspsykologi, rådgivning el. andre relevante helse-/ sosialfaglige fagområder. Søknadsfrist: 21. mai 2017

(21.04.2017)

- Den viktigste årsaken til at kommunene bør fokusere på behandlingsansvaret, er naturligvis at det er en lovpålagt oppgave og skal ivareta brukerens behandlingsbehov der han/hun bor. Dette sier Kari Hjerholm Danielsen, rådgiver på KoRus-Nord.

(27.03.2017)

Presentasjon av lokale Ungdata-resultater kan gi et innpass til også å belyse medvirkningsprosesser og rusforebygging som en del av kommunenes folkehelsearbeid.

Les saken i SPOR 1/2017

(27.03.2017)

I følge KoRus-Nord er det positivt at det rusforebyggende arbeidet er løftet eksplisitt inn i Folkehelseprogrammet.
Les saken i SPOR 1/2017
Les også Folkehelseprogrammet rulles ut og Kunnskap bygges stein på stein

(27.03.2017)

Det skjer mye godt arbeid i kommunene, men vi vet for lite om effekten av tiltak som settes inn.

Les saken i SPOR 1/2017
Les også Folkehelseprogrammet rulles ut og Rusforebygging som bidrag til god folkehelse

(27.03.2017)

Tidlig innsats, folkehelsearbeid og selvmordsforebygging er blant sakene i dette nummeret av SPOR. 

Her kan du lese Spor 1/2017 i Digi-format

(27.03.2017)

Kommunene i Norge skal selv sitte i førersetet når det tiårige "Program for folkehelse- arbeid" i kommunene nå rulles ut.
Les saken i SPOR 1/2017
Les også Kunnskap bygges stein på stein  og Rusforebygging som bidrag til god folkehelse

(27.03.2017)

Nordreisa kommune er den første kommunen i Nord-Norge som har gjennomført opplæringsprogrammet «Barn i rusfamilier».

Les saken i SPOR 1/2017

(27.03.2017)

Alle barn liker å få ros. Ros styrker selvfølelsen og gjør at barnet føler seg sett. Nettopp anerkjennelse, ros og gode beskjeder er en viktig del av TIBIR-programmet i Harstad kommune.

Les saken i SPOR 1/2017

(27.03.2017)

Harstad kommune har i mange år hatt en bevisst strategi om å tilføre felles kompetanse til alle som jobber med barn og unge.

Les saken i SPOR 1/2017

(07.03.2017)

Helsedirektoratet har publisert en ny retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

(07.03.2017)

Målet for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Frist 19. mars 2017

(09.02.2017)

- for deg som er opptatt av tidlig forebyggende arbeid. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

(06.02.2017)

Ung.no har lansert kampanjen som skal forebygge og bevisstgjøre rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold.

(12.01.2017)

- Et bidrag til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

(09.01.2017)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til  rekruttering i 2017

(30.11.2016)

Sosiolog og leder ved KoRus-Vest, Stavanger, Inger Eide Robertson har i to år fulgt 17 pasienter som befant seg i en positiv endringsprosess.

Les intervju med leder i KoRus-Vest, Inger Robertson i digiSpor

(30.11.2016)

Å jobbe recoveryorientert innebærer å ha brukeren i sentrum hele veien, mener professor Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Les intervju i digiSpor med professor Bengt Karlsson

(30.11.2016)

Kommunene har både et ansvar og en forpliktelse til å drive rusbehandling. Se forelesning ved Asbjørn Larsen, RIO og Kari Hjertholm Danielsen, KoRusNord

(30.11.2016)

Min jobb er å hjelpe pasienten til å bli kaptein på livets skute, sier psykolog Bjørn Wormnes.

Les om saken i digispor

(30.11.2016)

Tromsø kommune er en av pilotkommunene til Helsedirektoratet, og har fått midler fra direktoratet for å innføre FIT i tjenesten.

Les intervju med kommunepsykolog Tone Sedolfsen i digiSpor

(30.11.2016)

Stangehjelpa har «en dør inn», og er en tjeneste for alle med rus eller psykiske problemer i Stange kommune.

Se film fra foredrag v/Lotta Sjåfjell, 

(30.11.2016)

- Oppsøkende tjenester er en viktig brikke innenfor tidlig intervensjonsarbeid rettet mot ungdom. Dette sier spesialkonsulent Henning Pedersen, KoRus-Oslo.

Se film fra foredraget på "Te ka slags nøtte"

(30.11.2016)

- Det som kjennetegner disse barna er at de tar et sterkt omsorgsansvar for foreldrene, og håper at mor og far skal slutte å ruse seg, sier klinisk sosionom Aase Sundfær.

Se film fra foredrag på "Te ka slags nøtte".

(30.11.2016)

Det tverrfaglige samarbeidet rundt et «Tryggere Uteliv» i Bodø kommune er nøkkelen til en helhetlig alkoholpolitikk.

I digiSpor forteller servicekonsulent Linda Rostad om dette arbeidet

(30.11.2016)

De siste årene har skjenkebevillinger blir gitt til steder som kinoer, frisørsalonger, gårdsutsalg, etc.
Les intervju med Mina Gerhardsen, Actis
Se foredrag: Mina Gerardsen, Actis - "Te ka slags nøtte?"

(30.11.2016)

Vår viktigste oppgave er å hjelpe kommunene til å handle, og til å iverksette gode, kunnskapsbaserte tiltak, sier områdedirektør ved FHI, Knut Inge Klepp. Les om arbeidet med å fremme en bedre folkehelse i digiSpor

(30.11.2016)

KoRus-Nord ønsker kontakt med kommuner som ennå ikke har tatt i bruk Ungdata og kommuner som er klar for andre gangs gjennomføring av Ungdata.

(08.11.2016)

Temaet i denne utgaven er brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Til Rusfag 2 - 2016

(31.10.2016)

Fikk du ikke med deg årets "Te ka slags nøtte"? Her kan du se film fra plenumsforedragene!

(12.10.2016)

I dette nummeret av Spor har vi valgt å blant annet fokusere på brukermedvirkning og bedringsprosesser. 

Her kan du lese Spor 3/2016 i Digi-format

(29.09.2016)

Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene

(24.08.2016)

Ungdata 2016 er en oppdatering av de nasjonale ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013.

Ungdata har også lansert nye nettsider: ungdata.no

(24.08.2016)

Årets tema er vennskap

Tid: 16. november 2016, 09.30 – 16.30 i Oslo
Påmeldingsfrist: 15. oktober 2016

(22.08.2016)

Ny varslingskanal for doping i idretten! Varslingskanalen sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Les mer om "Dopingvarsel" 

(22.08.2016)

De siste ti årene har rundt 260 mennesker mistet livet hvert år som følge av overdose etter inntak av narkotika.

Les om Nasjonal overdosestrategi

(08.08.2016)

Alta ungdomsskole setter rusforebygging på dagsorden gjennom bruk av «Støttemateriellet for rusforebygging i skolen».

Les om samarbeidet mellom Alta ungdomsskole og KoRus-Nord

(08.08.2016)

"Rusforebygging og folkehelsearbeid i skolen" er et nytt kurstilbud utviklet av KoRus-Nord. Kurset er knyttet opp til Ungdata.

Les om kurstilbudet i SPOR 2/2016

(25.07.2016)

Dette viser en undersøkelse gjennomført blant norske studenter i 2016.

Les om undersøkelsen i Spor 2/2016

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: cdhqdp
(Skriv inn koden over.)